2014. aasta maksumäärad

Jõustunud on 2014. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus.
Detsembrikuu tasudelt, mis makstakse välja alanud aastal, tuleb maksud ja maksed arvestada juba 2014. aasta määrades.

Mis muutub 2014. aastal?
2014. aastal muutuvad:
– täiendav maksuvaba tulu pensioni korral,
– sotsiaalmaksu kuumäär ja
– kogumispensioni makse määr.

Tulumaksu kinnipidamise määr on 21%.

Maksuvaba tulu on 1728 eurot aastas, mis teeb 144 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 210 eurot kuus (täiendav maksuvabastus rakendub ainult I ja II samba pensioni saajatele).
Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).

Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 320 eurot (2013. aastal kehtinud 290 asemel), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 105,6 eurot kuus.

Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 2%, tööandjale 1%.

Kogumispensioni makse määr sõltub sellest, kas kogumispensioni kohustatud isik on esitanud 2013. aastal avalduse kogumispensioni makse omapoolse osa suurendamiseks 2%-lt 3%-le aastatel 2014-2017. Maksemäära ajutise tõstmise avalduse esitanud isikutele tehtud väljamaksetelt tuleb kinni pidada 3% kohustusliku kogumispensioni makset, avaldust mitte esitanud isikutele tehtud väljamaksetelt tuleb endiselt kinni pidada 2% kohustusliku kogumispensioni makset. Tööandja peab kontrollima töötajate kogumispensioni sissemaksete määra protsenti http://www.pensionikeskus.ee/.

Miinimumpalk ehk töötasu alammäär on 2,13 eurot tunnis.
Täistööajaga töötamisel on miinimumpalk ehk töötasu alammäär 355 eurot kuus.

Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 32 eurot päevas.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine
Sõitude arvestuse puudumisel on maksuvaba hüvitis 64 eurot kuus.
Sõitude kohta arvestuse olemasolul on maksuvaba hüvitis 256 eurot kuus.
Arvestuse aluseks on sõidukilomeetri hind 0,30 eurot.

2013. aasta detsembrikuu eest töötasu ja muude tasude ning sellelt arvestatavate/kinnipeetavate maksude ja maksete arvutamisel tuleb meeles pidada, et vastavalt maksuarvestuse kassapõhisele printsiibile juhul, kui töötasu detsembrikuu eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2014. aasta määrades ja deklareerida jaanuarikuu eest esitataval maksudeklaratsiooni vormil TSD (esitamise tähtaeg 10. veebruar 2014).
Kui aga detsembrikuu töötasu makstakse välja detsembris, siis tuleb maksude ja maksete arvestamisel/kinnipidamisel rakendada 2013. aasta määrasid ja deklareerida maksud ja maksed 2013.a. detsembrikuu eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg 10. jaanuar 2014).

Jõudu kõigile alanud aastal!